Aktiva Moderater på Södermalm

Målsättning: Att för medlemmarna i de olika Söderföreningarna skapa ett mervärde så att de upplever det meningsfulla i att vara medlem.

Vi vill erbjuda medlemmarna studiebesök av olika natur; såsom politiska föredrag, ekonomiska föredrag, diskussionsmöten, kulturella evenemang såsom teaterbesök och museibesök samt besök i intressanta miljöer.

En arbetsgrupp bestående av medlemmar från Mariamoderaterna, Högalidsmoderaterna, Katarinamoderaterna och Sofiamoderaterna träffas en gång i månaden för att arrangera de olika studiebesöken. Vi samarbetar med Engelbrektsmoderaterna och Gärdesmoderaterna.

Vi har under våren gjort besök i Bonnierska Villan, lyssnat på föredrag om situationen i Mellanöstern och fått rapport om den demokratiska situationen i Ryssland och Vitryssland.

Vi vill uppmana medlemmarna att komma med förslag till aktiviteter.

Sofiamoderaternas medlemmar i arbetsgruppen är:

Lennart Pilarp tel: 08-6436272, lennart.pilarp@tele2.se

Gunila Walfridsson tel: 0704-713858, gunila.w@telia.com