Anders Alvebäck om EU

En moderat politik för Europa grundar sig i den freds- och frihetstanke som EU bygger på. För oss moderater är det oerhört viktigt att Sverige har en aktiv roll i arbetet med ett starkt, enat och öppet Europa.

För oss innebär det ett Europa där fred och individens frihet värnas. Det innebär ett Europa där tillväxt, välfärd och sysselsättning skapas genom sunda statsfinanser och rörlighet över gränser. Det innebär även ett EU med institutioner och myndigheter som åtnjuter de europeiska medborgarnas förtroende.

Enligt en undersökning gjord av Sveriges kommuner och landsting så påverkas ca 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige av EU. Motsvarande siffra för en dagordning från landstingsfullmäktige är ca 50 procent. Påverkan på kommunernas och landstingens arbete sker direkt eller indirekt inom de flesta områden där dessa är verksamma. I och med att kommunerna är stora serviceproducenter inom exempelvis vård, skola och omsorg påverkar EU genom lagar som reglerar upphandling av varor och tjänster. EU påverkar även kommuners och landstings roll som arbetsgivare genom regler gällande arbetstid och arbetsmiljö.

Listan på EU:s påverkan på lokalsamhället kan naturligtvis göras lång. Varje dag påverkas du och jag av beslut fattade på EU-nivå. Den 25:e maj tänker jag gå och rösta för att EU:s arbete ska präglas av frihet, rörlighet och företagsamhet. Genom en röst på moderaterna kan du göra detsamma.

Anders Alvebäck

Ordförande

Sofiamoderaterna