Information om årsmöte 2013

Särskild kallelse till årsmötet kommer i januari, men redan nu vill vi informera om datum för årsmötet och motionsstoppet. Årsmötet äger rum den 20 februari. Vi har ett gemensamt årsmöte med föreningarna i Hammarby Sjöstad, Katarina, Maria och Högalid. Det blir förtäring för den som så önskar. Om du vill motionera om något som ligger dig varmt om hjärtat så bör din motion komma styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Maila din motion till sofia@moderat.se.

 

Hälsningar,

Styrelsen för Sofiamoderaterna