Maria Braun – Kandidat till Landstingsfullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksituationen och sjukvården är de viktigaste frågorna för mig. Några lösningar för bättre framkomlighet i trafiken kan vara utökad färjetrafik, cykelbanor som är separerade från övrig trafik, ytterligare direktbussar mellan förort och innerstad samt utbyggd spårtrafik i form av tunnelbana och spårvagn.

Närsjukhusen fyller en viktigfunktion genom att avlasta storsjukhusen och måste därför behållas. För att inte äldre sjuka ska komma i kläm i sjukvården måste denna tydligare än i dag anpassas efter åldersgruppens behov.