Möte om äldreomsorg – nu och i framtiden

Den 6 april kl 18.30 är du välkommen till Vintertullens äldreboende där Sofiamoderaterna arrangerar möte om äldreomsorg.

Per Törnvall berättar om Svensk äldreomsorg i utveckling, om hur lagstiftning och ändrade förutsättningar påverkar äldreomsorgen.

Christoffer Järkeborn, stadsdelsnämndordförande på Södermalm berättar om aktuella frågor för äldreomsorgen på Södermalm.

Vintertullen är beläget på Katarina Bangata 80 och består av servicehus, sjukhem, demensboende och dagverksamhet. Sedan 2008 drivs verksamheten av Attendo Care AB på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning.