Ny ordförande och styrelse

Den 10 mars hade Sofiamoderaterna årsmöte och ny styrelse valdes. Även en ny ordförande valdes. Grattis till Anders Alvebäck, Sofiamoderaternas nya ordförande, och den nya styrelsen!

Ett stort tack till avgående ordföranden Thomas Eriksson för dennes insatser!

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande: Anders Alvebäck
Vice ordförande: Tünde Kovach
Ledamöter: Maria Braun, Gun-Britt Borglund, Nikolina Bucht, Anders Karlsson, Per Melin, Victor Lorenz, Per Törnvall, Petter Krönmark, Lennart Pilarp, Per-Ove Karlsson, Johan Hyltenstam, Gunilla Walfridsson & Lena Sjöberg.