Utbildningsresa till Åland

Sofiamoderaterna planerar att ordna en utbildningsresa till Åland för våra gräsrötter. ”Vill du bli säkrare i din roll som Moderat företrädare?” Meningen är att vi skall öva oss i samtalsteknik, argumentation och allmänt uppträdande när vi är ute som valarbetare. Vi skall också få information om och även diskutera lokala politiska frågor på Södermalm – förskola, äldrevård, parker, trafik mm.

Det är en stor satsning som Sofiamoderaterna gör och vi kommer att bjuda in medlemmar från hela Södermalm och angränsande föreningar. Förbundet har uppmuntrat oss och lovat att ställa upp. Nu vill vi veta vad medlemmarna tycker och undrar om du vill åka på en dygnskryssning alternativt en dagsresa till Mariehamn och lära dig om Moderat politik och även ha trevligt med Moderata vänner.

Är du intresserad så hör av dig till utbildningsledarna Gunila Walfridsson 070 471 38 58 eller Tünde Kovach 073 725 78 48 eller ordföranden Anders Alvebäck 070 313 00 78.