Val till Europaparlamentet – resultat

Efter att rösterna från samtliga 6227 valdistrikt är räknade står det klart att Moderaterna får 13,65 procent av rösterna. Det är en minskning med cirka 5 procent från valet 2009 vilket innebär att Moderaterna nu har 3 mandat i Europaparlamentet mot tidigare 4.

De moderata Europaparlamentarikerna är:

Anna Maria Corazza Bildt

Gunnar Hökmark

Christofer Fjellner

 

För mer läsning om Europaparlamentsvalet, resultat etc. rekommenderas Valmyndighetens hemsida.