Välkommen till en visning av Stadsholmen

Stadsholmens affärsområdeschef Christina Lillieborg inleder och visar upprustning i fastigheter på Mariaberget.

Vi samlas utanför Hornsgatan 50 B (Mariatorget) (tag till T-banan Mariatorget) torsdag den 4 oktober 2012 kl. 13.00

Stadsholmen är dotterbolag till AB Svenska Bostäder och har uppdraget att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. Företagets namn anspelar på namnet på den holme mellan Saltsjön och Mälaren, där det äldsta Stockholm växte fram. Flertalet fastigheter ligger i innerstaden, på Södermalm och i Gamla Stan. Utanför tullarna äger Stadsholmen flera av de gårdar från vilka många av dagens förorter vuxit fram, t ex Skärholmens gård och Enskede gård.

Många fastigheter ligger i s.k. reservatsområden – sammanhållna miljöer som påminner om ett svunnet Stockholm. Åsöberget, Mariaberget och Djurgårdsstaden är sådana områden. Stadsholmen bildades 1936 av Samfundet S:t Erik med stöd av Stockholms stad. Samfundet S:t Erik blev en väckarklocka med fokus på att värna den gamla bebyggelsens värden. Också den småskaliga kåkbebyggelsen på malmarna var hotad.

Kom själv, tag gärna med Dig vänner och bekanta, medlemmar i Moderaterna eller sympatisörer. Först till kvarn gäller …Vi ber att anmälan görs senast 2 oktober, genom anmälan till aktiva.sodermalm@moderat.se (Aktiva Södermalm). Vi tar ut en administrativ avgift på 20 kronor.

VÄLKOMMEN!

/Aktiva Moderater på Södermalm