Timmerförordningen

I ett inlägg på sin Facebook-sida skrev Naturskyddsföreningen att 25 parlamentariker från Europaparlamentet röstat ja till att EU ska tillåta illegalt importerad regnskog. Fem av de som enligt röstat ja till detta var, enligt Naturskyddsföreningen, moderata politiker.

Christoffer Fjellner, en av de parlamentariker som pekades ut, publicerade ett öppet brev för att besvara detta. Enligt Fjellner så innehöll Naturskyddsföreningens inlägg rena felaktigheter och han skriver bland annat att ”[v]i moderater har aldrig röstat för import av illegalt avverkat timmer. Någon omröstning för eller emot import av illegalt avverkat timmer har aldrig förekommit i Europaparlamentet och vi hoppas verkligen att det aldrig gör det heller.”

Vidare skriver Fjellner att ”[e]n av mina viktigaste prioriteringar i arbetet med timmerförordningen var att det extra lagret av regler för att hindra den illegala avverkningen av timmer inte skulle hindra handeln med lagligt virke och trävaror, leda till ökad byråkrati eller sätta högre krav för utomeuropeiskt timmer jämfört med timmer avverkat inom EU. Det skulle inte minst drabba fattiga länder utanför Europa.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela Fjellners brev på: http://www.fjellner.eu/oppet-brev-till-naturskyddsforeningen