Basutbildning 6.5

Måndagen den 6/5 redogjorde Hillevi Engström för vårt partis – och regeringens – arbetsmarknadspolitik inför ett tjugotal Sofiamoderater.

 

Regeringen har genomfört olika reformer för att skapa fler jobb – ROT och RUT och sänkt restaurangmoms har bidragit till att hålla efterfrågan uppe nu när det exportberoende Sverige drabbats av den internationella lågkonjunkturen. Den sänkta arbetsgivaravgiften, regelförändringarna, allmän visstidsanställning och anställningsstöd är också viktiga reformer som moderaterna tagit initiativ till.

 

Kombinationen av dessa åtgärder och en reformerad arbetsförmedling, Jobbgaranti och ökade koppling mellan utbildning och näringsliv har lett till att sysselsättningen totalt sett har ökat med ca 200 000 personer, samtidigt som utanförskapet har minskat med 200 000 under perioden 2006-2011. I mars 2013 var antalet sysselsatta i landet 4 643 000 – en ökning med 22 000 på ett år.

 

En av de största utmaningarna är att minska arbetslösheten bland utrikes födda och bland människor med svagare anknytning till arbetsmarknaden. Matchning, utbildning och individuellt stöd är några av de åtgärder som Hillevi redogjorde för. De så kallade trepartssamtalen mellan Arbetsförmedlingen, Teknikföretagen och IF Metall börjar också ge effekt.

 

Vi Moderater får ofta tre påståenden nedkörda i halsen när vi talar med våra motståndare:

 

1. ”Det råder massarbetslöshet”. Sanningen är att sysselsättningen ökat med över 200 000 och att vi ligger under EU genomsnittet och att antalet sjukskrivna och förtidspensionerade har minskat.

 

2. ”Ungdomsarbetslösheten är en katastrof”. Bland arbetslösa ungdomar räknas alla mellan 15 och 24 år som sagt sig vilja jobba några timmar per vecka – alltså även de som omfattas av skolplikt i grundskolan eller de som pluggar på gymnasier och högskolor och inte ens kan ta ett heltidsarbete!

 

3. ”S sätter jobben först”. Sanningen är den att S sätter skattehöjningar och bidrag före jobb och jobbskapande åtgärder. Man vill höja restaurangmomsen, höja arbetsgivaravgiften för unga, hatar ROT och RUT och kan inte skilja mellan sysselsättning och arbete. Man tycker att vissa jobb inte är bra nog och accepterar inte vinster inom välfärden – där kvinnor jobbar – men tycker att det är bra med vinster inom industrin där män jobbar.

 

Det råder ett stort gap mellan oppositionens politik och Moderaternas. Vi har skapat 200 000 nya jobb medan motståndarnas krav på skatte- och avgiftshöjningar skulle minska antalet sysselsatta med 70 000.

 

Nästa möte i vårutbildningsserie sker den 11/6 då vi träffar Anna Kindberg Batra i Riksdagshuset. Anmälan på basutb.sodermalm@moderat.se eller till någon i styrelsen.

Välkomna!

 

Anders Alvebäck

Ordf. Sofiamoderaterna