Förskolor på Södermalm

Förskolorna inom Södermalms stadsdelsnämnds område byggs nu ut i ett högt tempo. Det tillkommer ca 500 nya platser före valet. Det blir så många nya platser att flera förskolor i provisoriska lokaler kan stängas.

Två markanvisningar i Sjöstaden ger ytterligare 200 nya bostäder – 100 hyresrätter byggs av Stockholmshem och privata byggare bidrar med 100 bostadsrätter.

När SL:s stora bussgarage i kvarteret Persikan vid Tegelviksgatan rivs och bussarna flyttar till Fredriksdal skapas ytterligare 800 nya bostäder i Sofia.

I samband med den stora ombildningen av allmännyttans bostäder i innerstaden skapade de nya bostadsrättsföreningarna tillsammans 375 nya lägenheter i de befintliga husen utan att bygga ett enda nytt hus. Man gick bara igenom sina tomma utrymmen och gjorde om dem till bostäder istället. Ett kreativt ekonomiskt tänkande skulle nog inte skada bland allmännyttan heller, eller…

Södermalms stadsdelsnämnd satsar en miljon på tre veckors sommarjobb åt unga. Stadsdelsnämnden har fått 700 000 från Stadshuset och tar 300 000 ur egen ficka för att ge så många ungdomar som möjligt en första chans att få ett jobb. Oppositionen tappade hakan när man såg att besparingar på ett håll kan användas någon annanstans. Det tycks man aldrig ha kunnat förstå.