Gunila Walfridsson – kandidat till Landstingsfullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårt samhälle behöver en välfungerande sjukvård. Därför måste arbetet med förändring fortsätta. Inom ett område finns det, som jag ser det, mycket att göra. Sjukvården för kvinnor. Kvinnor får inte alltid den adekvata vård de behöver, ej heller rätt medicin eller behandling. Det är viktigt att ge äldre och multisjuka ett helhetsmottagande inom vården. De som har diagnoser med ovanliga sjukdomar måste garanteras den vård de behöver. Patienterna måste få tillgång till bra vård även om inte specialistkompetens finns överallt.