Kyrkoval 2013

Moderaternas partistämma 2011 beslutade, att man i fortsättningen inte skall ställa upp i kyrkovalen under moderat gruppbeteckning. Samtidigt gav man i uppdrag åt den Kyrkliga samrådsgruppen att bilda en ny nomineringsgrupp. Detta för att ge möjlighet för moderata medlemmar och sympatisörer att vara aktiva i Svenska kyrkan.

Resultatet har blivit, att en ny nomineringsgrupp – Borgerligt alternativ – har bildats. Gruppen får formen av en ideell förening och skall finnas på lokal, regional och nationell nivå.

Medlem i en lokalavdelning blir den som delar gruppens värdegrund (se Värdegrund- borgerligt alternativ nedan) och aktivt söker inträde.

Flertalet av oss moderater som nu är verksamma i kyrkan tycker att det är tråkigt, att vi inte får fortsätta under den moderata gruppbeteckningen. Vi känner dock ett ansvar gentemot våra väljare och får därför inte kapitulera och helt överlåta åt socialdemokraterna att bestämma om kyrkans verksamhet och framtida utveckling.

Mot denna bakgrund är det viktigt att så många som möjligt blir medlemmar i Borgerligt alternativ och att vi får många röster vid kyrkovalet 2013

Medlemsavgiften är 100 kronor/år.

Anmäl ert intresse till någon av oss. Vill Du ha mer information så kontakta någon av oss.

Per-Ove Karlsson Lennart Pilarp Linda Fryklund

0704-24 16 68 0707-55 61 36 0705-78 62 45

karlsson.per-ove@spray.selennart.pilarp@tele2.selinda.fryklund@bredband.net