Resultat från årsmötet

Den 9 februari hade Sofiamoderaterna årsmöte. Det resulterade i en något omstrukturerad styrelse. Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande

Anders Karlsson

Vice ordförande

Nikolina Bucht

2:e vice ordförande

Edna Svärd

Övriga ledamöter

Maria Braun

Johan Hyltenstam

Hanna Malm

Lennart Pilarp

Representant från MUF

Ruben Trossmark

 

Ett stort tack riktar samtliga styrelseledamöter, nya som gamla, till avgående ordförande Anders Alvebäck som de senaste fyra åren på ett förtjänstfullt sätt lett arbetet i föreningen. Tack!