I valet 2010 fick Moderaterna ca 30% av rösterna i Sofia. Bästa resultatet låg nära 40% i två valdistrikt och det sämsta var knappt 25%. Vår förening nådde det bästa resultatet av alla på Södermalm.

Vårt mål i valet 2014 – eller om det blir nyval tidigare – är att nå ett genomsnittligt röstetal på 40 % i Sofiamoderaternas område. Det kan tyckas högt och svårt att nå, men vi skall kunna nå dit om vi alla vill sträva åt samma håll och är beredda att offra litet fritid inför valet. Valet 2014 kommer att bli det viktigaste valet i vår demokratiska historia; möjligheten till en tredje borgerlig mandatperiod i riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Tänk vad tolv års obrutet maktinnehav kan medföra i förändrade attityder och mönster som styr!

Vi har fyra hörnstenar som skall utgöra grunden för vårt arbete i Sofia och som skall leda till ett framgångsrikt valresultat:

– Medlemsvård

– Utbildning

– Samverkan med andra föreningar

– Kampanjer

Moderaternas viktigaste resurs är dess trogna medlemmar. I Sofia vill vi att medlemmarna skall bli mer delaktiga i föreningens verksamhet; det skall vara trevligt att vara med i Sofiamoderaterna! Förutom vår traditionella räkfrossa den 10 november i Hamnskolan med vår nye förbundsordförande Henry Sténsson som talare skall vi försöka ordna några andra trevliga arrangemang. I februari hoppas vi kunna bjuda in till en vin- och olivoljeprovning. Vi skall försöka ordna en resa till Bryssel och även en utbildningsresa till Åland. Vi jobbar på att få några Moderata vänföreningar som vi kan åka och besöka. Kom gärna med egna idéer! Inga tankar är för dumma!

Utbildning är viktigt inte bara för skolelever utan också för både gamla och unga Moderater. Vi skall ordna sammankomster där man får lära sig argumentationsteknik så att man lättare kan ta del i samtalskampanjer. Att lära sig vikten av att lyssna är också något som vi skall arbeta med. Slutligen måste vi också kunna vårt partis program.

Mariamoderaterna och vi Moderater i Sofia har startat ett samarbete. Delar av våra styrelser har haft flera möten och diskuterat gemensamma satsningar när det gäller utbildning, kampanjer och medlemsaktiviteter. Inom första valkretsen där föreningarna i Högalid, Maria, Katarina, Sofia, Sjöstaden och Enskede-Årsta ingår har vi också haft flera ordförandemöten för att komma fram till gemensamma satsningar.

Man vinner inget val utan att vara ute och bedriva kampanjer. Sofiamoderaterna kommer själva att bedriva kampanj en lördag varje månad och även hjälpa de andra föreningarna när de har ansvaret för lördagskampanjen. Det är faktiskt väldigt roligt att stå ute på gator och torg och prata med folk. Vi måste komma ihåg att varannan person vi möter på gatan faktiskt röstade borgerligt i valet!

Som ordförande vill jag gärna se fler medlemmar på våra aktiviteter och ni är också välkomna att komma på våra styrelsemöten – anmälan i förväg, tack! När vi har medlemsaktiviteter är ni också välkomna att ta med sådana som inte är med i Moderaterna. Vi är inte rädda för att visa att man har trevligt tillsammans med oss och därför är alla välkomna att prova på hos Moderaterna i Sofia.

 

Anders Alvebäck

Ordförande