Föreningen leds av dess ordförande samt styrelsen, som väljs på årsmötet.

Ordförande Sofiamoderaterna

Anders E. Karlsson

Vice ordförande Sofiamoderaterna

Johan Hjelmstrand

Ledamöter Sofiamoderaterna

August Bergman
Kjell Grandin
Johan Hyltenstam
Sara Persson